Wij van Stichting Dalisay Recovery vinden het belangrijk dat er geen misbruik gemaakt wordt van het vertrouwen van onze bezoekers en deelnemers. Wij hebben hiervoor de gedragscode (vrijwillige) medewerkers opgesteld. Hierin staan de regels voor onze medewerkers omschreven. Alle medewerkers houden zich hieraan. Voor vragen hierover of meldingen van ongewenst gedrag kun je altijd contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon of ons bestuur,

Vertrouwenspersonen
Vertrouwenscontactpersoon Tonia van der Wal, te bereiken op 06-5733 6660
Verantwoordelijke vanuit het bestuur Therese Zwier, te bereiken op 06-5278 8338

Zie hier de gedragscode