NAO Bron: Human Concern

Er zijn verschillende soorten eetstoornissen. Van alle typen eetstoornissen is het type Eetstoornis NAO, Niet Anderszins Omschreven (ES-NAO) de meest voorkomende. Deze eetstoornis heeft de symptomen van bijvoorbeeld anorexia, boulimia of eetbuistoornis (BED) maar ‘voldoet’ niet helemaal aan de criteria van de andere eetstoornissen. Bij eetstoornis NAO draait je leven om eten en niet eten en deze obsessieve gedachten gaan gepaard met een allesoverheersende angst om dik te worden of te blijven.

NB: In de DSM 5 wordt niet meer gesproken over NAO maar over de eetstoornis Andere gespecificeerde Voedings- of Eetstoornis (Other Specified Feeding of Eating Disorder/OSFED. Deze eetstoornis heeft de symptomen van bijvoorbeeld anorexia, boulimia of eetbuistoornis (BED) maar ‘voldoet’ niet helemaal aan de criteria van de andere eetstoornissen. Voorheen viel deze categorie onder eetstoornis NAO, sinds de DSM 5 heet de eetstoornis anders.

Van eetstoornis NAO is bijvoorbeeld sprake als je:

  • Aan alle criteria van anorexia nervosa voldoet, maar jouw gewicht, ondanks gewichtsverlies, binnen de normale grenzen valt;
  • Aan alle criteria van anorexia nervosa voldoet, maar geregeld menstrueert;
  • Aan alle criteria van boulimia nervosa voldoet, maar de eetbuien en het compensatiegedrag minder dan twee maal per week voorkomen of korter dan drie maanden duren;
  • Herhaaldelijk op voedsel kauwt en (niet doorgeslikte) grote hoeveelheden voedsel uitspuugt;
  • Compenserend gedrag vertoont na kleine in plaats van grote hoeveelheden voedsel.

Het meest voorkomende type eetstoornis is de eetstoornis NAO!

Cliënten die niet in het specifieke ‘hokje’ anorexia of boulimia ‘passen’, kunnen net als hun omgeving, geneigd zijn de diagnose eetstoornis NAO op te vatten alsof het ‘niet erg genoeg is’ of ‘geen echte eetstoornis’ betreft. Niets is minder waar: een eetstoornis NAO is net zo ernstig als de andere typen eetstoornissen, evenals de gevolgen ervan. In de praktijk is de scheidslijn tussen de verschillende eetstoornissen niet altijd scherp te trekken. Anorectische en boulimische periodes kunnen elkaar afwisselen, opvolgen of zelfs samengaan.

Hoe ontstaat eetstoornis NAO?

Eetstoornis NAO heeft evenals anorexia en BED (Binge Eating Disorder = eetbuistoornis) verschillende oorzaken, zoals ‘aanleg’ in de persoonlijkheid, opvoeding, negatieve ervaringen, cultuur en media. Vaak is het zo dat een bepaalde gebeurtenis de emmer doet overlopen en maakt dat een eetstoornis zich openbaart of ontwikkelt.

Wat zijn de gevolgen van NAO?

Net als bij anorexia, boulimia en eetbuistoornis (BED) heeft NAO grote psychische en sociale gevolgen. Wie een eetstoornis heeft, voelt zich minderwaardig en onzeker; is vaak depressief en eenzaam. Soms kun je psychisch zo in de knel raken en je zo ongelukkig voelen dat je zelfmoord overweegt. Na verloop van tijd kom je in een sociaal isolement, omdat je je niet meer goed voelt tussen anderen, jezelf niet de moeite waard vindt, onzeker bent of het fenomeen eten op alle mogelijk manieren probeert te ontwijken. Eenzaamheid is het gevolg.

Fysieke gevolgen van NAO

Door veelvuldig te braken kunnen je slokdarm en klieren (opgezwollen gezicht) geïrriteerd raken. Tanden hebben ook te lijden onder overmatig overgeven. Zij worden aangetast door het maagzuur, dat tijdens het braken het tandglazuur aantast. Een tekort aan ijzer (bloedarmoede), zout (uitdroging), mineralen (kalium), vitamines en eiwitten, komt zowel bij anorexia en boulimia als NAO voor. Een kaliumtekort kan zelfs levensgevaarlijk zijn, omdat het hartritmestoornissen en in het ergste geval een hartstilstand kan veroorzaken. Botontkalking is een ander negatief effect. Het gebruik van laxeermiddelen kan leiden tot uitdroging, luiheid of stilstand van de darmen, hevige buikpijn en obstipatie.

Op weg naar herstel

Veel van de lichamelijke gevolgen herstellen zich wanneer je weer voldoende gaat eten, stopt met braken en laxeren en een normaal gewicht krijgt. De aantasting van het glazuur en botontkalking zijn helaas van blijvende aard. In de meeste gevallen komt ook de menstruatie na verloop van tijd terug. Soms kan het zijn dat iemand na langdurig en extreem gebruik van laxeermiddelen klachten houdt aan darmen en maag.

De behandeling van eetstoornis NAO

Welke eetstoornis je ook hebt, hoe jong of oud je bent, hoe vaak je ook al elders bent behandeld: Human Concern gelooft dat blijvend herstel mogelijk is als oorzaken in plaats van symptomen aangepakt worden. Zelfvertrouwen, omgaan met emoties, lichamelijk beter worden, sociale vaardigheden en positief denken over lichaam en voeding spelen hierbij een belangrijke rol. De behandeling volgt jou als cliënt en niet andersom. Heb je een terugval? Die zien wij als onderdeel van de behandeling: soms zet je twee stappen vooruit en weer eentje achteruit.