InterEsse

InterEsse is een samenwerkingsverband tussen non-profit organisaties die vanuit ervaringsdeskundigheid op laagdrempelige manier hulp aanreiken aan lotgenoten met eetstoornisproblematiek en hun naasten. Patiëntenvereniging WEET is voorzitter van InterEsse en deelnemende organisaties brengen vanuit eigen visie en missie inbreng in de vergaderingen. InterEsse komt 4x per jaar samen. Op de InterEsse vergaderingen is van elke deelnemende organisatie 1 vertegenwoordiger aanwezig. Daarnaast kunnen extern adviseurs deelnemen aan de vergadering InterEsse.

Doelen:
InterEsse moet in de eerste plaats een informele, veilige plek zijn waar vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties elkaar kunnen ontmoeten en informatie over het aanbod en de actuele activiteiten kunnen uitwisselen. Met deze informatie-uitwisseling wordt ruimte gecreëerd voor eventuele samenwerking met of doorverwijzingen naar elkaar. Daarnaast delen deelnemende organisaties van InterEsse elkaars netwerk, bijvoorbeeld door activiteitenagenda’s te delen via nieuwsbrief en/of website en bundelen zij waar mogelijk hun krachten door als één stem een boodschap uit te dragen.

Naast Dalisay Recovery zijn ook de volgende organisaties aangesloten:

Patiëntenvereniging WEET

Ixta Noa

Stichting JIJ

Leontienhuis

Ikookvanmij.nl

Realcovery inloophuis

Stichting Kiem

Inspiration praktijkhuis

Greta Noordenbos als senior onderzoeker aangesloten als extern adviseur.