Persbericht

Zaterdag 29 september organiseert Stichting Dalisay Recovery een lezing van Dr. Greta Noordenbos over de voorwaarden van herstel in het Inloophuis in Medemblik, Oosterhaven 11. Greta Noordenbos is senior onderzoeker en docent bij Klinische Psychologie van de Universiteit in Leiden en is nauw betrokken bij Stichting Dalisay recovery, welke opgericht is na het overlijden van de 15-jarige Dalisay de Boer. Zij overleed helaas aan de gevolgen van anorexia en aanverwante problematiek. In 2017 besloot zij helaas uit het leven te stappen. Haar ouders willen haar droom waarmaken middels deze stichting.

Titel: Duurzaam herstellen van een eetstoornis, is dat haalbaar?

In deze lezing wordt eerst ingegaan op de vraag wanneer mensen hersteld zijn van een eetstoornis. Daarbij zal een overzicht geboden worden van de meest recente onderzoeken naar herstel. Over de wijze waarop herstel gedefinieerd en onderzocht wordt kunnen kritische vragen gesteld worden . Vervolgens wordt aangegeven welke criteria voor herstel relevant zijn volgens mensen die zelf een eetstoornis hebben gehad en hiervan goed hersteld zijn. Ook wordt beschreven wat professionele behandelaars belangrijk vinden voor herstel van een eetstoornis. In welke mate verschillen behandelaars van herstelde patiënten in hun opvatting over herstel van een eetstoornis? Wat betekenen de genoemde criteria voor de doelen en de inhoud van de behandeling van eetstoornissen? Kunnen behandeling bijdragen aan duurzaam herstel van een eetstoornis en voorkomen dat eetstoornis patiënten een terugval krijgen, of hieraan overlijden? Na afloop van de lezing is er ruim tijd voor vragen en discussie.

Vanaf 13.00 uur is er een inloop met koffie en thee en iets lekkers. De lezing start om 13.30 uur. Graag aanmelden voor de lezing via info@dalisayrecovery.nl

Biografie DR. Greta Noordenbos

Dr. Greta Noordenbos is senior onderzoeker en docent bij Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden. Ze deed onderzoek naar risicofactoren, vroegtijdige diagnostiek en behandeling van eetstoornissen. De afgelopen jaren heeft ze veel onderzoek gedaan naar het herstelproces bij mensen met anorexia en boulimia nervosa. Naast diverse (inter)nationale artikelen heeft ze verschillende boeken gepubliceerd over herstel : Gids voor herstel van Eetstoornissen’ (De Tijdstroom, Utrecht, 2007) en Een eetstoornis overwinnen, kan dat?’ (De Tijdstroom, Utrecht, 2014). Greta Noordenbos was mede redacteur van het Handboek Eetstoornissen in 2000, 2008 en 2018.

Wij hopen u te mogen ontmoeten op 29 september.